Warsztat Terapii Zajęciowej

    Warsztat Terapii Zajęciowej działa od 18 sierpnia 1997 roku.Osoby uczęszczające na zajęcia posiadają stopień niepełnosprawności nadany przez komisję orzekającą. Placówka prowadzi terapię zajęciową dla 35 osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się w siedmiu pracowniach.
    W Warsztacie działa grupa teatralna pod nazwą "Teatr Prowincjonalny" oraz zespół taneczny "Viva". Biorą Oni udział w różnego rodzaju występach, przeglądach, konkursach zarówno w kraju jak i zagranicą.
    Placówka prowadzi także zajęcia rehabilitacyjne dla uczestników. Ponadto Nasi podopieczni mają możliwość uczestnictwa w szeregu imprez sportowo - rekreacyjnych, np.: regaty żeglarskie, rajdy rowerowe, turnieje, festyny sportowe.
    Organizowane są także turnusy rehabilitacyjne oraz wycieczki, podczas których uczestnicy odwiedzają ciekawe miejsca korzystając z oferowanych tam atrakcji.    

 WTZ © 2008